Strona zawiera linki do ustaw i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na stronie znaleźć można akty prawne składające się na ogólnie pojmowane "prawo oświatowe" oraz akty prawa powszechnego dotyczące szkół i placówek oświatowych.

Ze strony może skorzystać każda osoba, która zaloguje się na platformę edukacyjną Moodle CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU.

Interaktywna strona z umieszczonymi testami z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik administracji, technik bhp, technik budownictwa, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ze strony może skorzystać każda osoba, która zaloguje się na platformę edukacyjną Moodle CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU.