Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego - AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego


Autor kursu:
Ryszard Kłak


Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego - AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego


Autor kursu:
Ryszard Kłak